دلم تنگ شده...

دلم برای هیجا و هیچکسی تنگ نشده باشه ... برای اینجا و آدمای مهربون اینجا و دوستای قدیمیم تنگ شده...


دلم خود قدیمیمو میخواد...


دلم اون آدم پر از آرامش و شادو پر از خنده رو میخواد...


هنوزم همون قدر رک و بی پروام... هنوزم همونقدر خشک و جدی... هنوزم همونقدر آروم و مهربونو صبور...


صبوور... باید صبر کرد...

صبر کن...

دلم تنگه...همین... کاش باشه...هوای حوا..

7 اردیبهشت 1397

10:52

/ 2 نظر / 71 بازدید
mywords97

ماهم دلمون برات تنگ میشه😊