شاید نتیجه س

یجایی از زندگی آدم به ته خط میرسه...

یجایی دیگه از زندگی یهو تصمیم میگیره بره...

طوری میره که اصلا نمی فهمی...

شاید باشی ولی نیستی...

نزار به اون نقطه برسم..

اگر رسیدم دیگه نیستم...


خیلی راحت نیستم...

اینو کاش میفهمیدی...

کاش میفهمیدی... کاش میشناختی...

اما داری بی بهانه فقط پیش میری...

بهانه دستم نده...


خیلی راحت میرم...

بی صدا...

حتی جایی که دیگه هیچ کس نتونه پیدام کنه ...


همین


هوای حوا

20 اردیبهشت 1397

13:43

/ 2 نظر / 67 بازدید